ویندوز

از من میشنوید همونطور که از یه سنی به بعد یاد میگیر بند کفشوتونو خودتون بایید ببندید، از یه سنی به بعد هم یاد بگیرید خودتون ویندوز کامپیوترتونو عوض کنید!!

چون یه روز اون کسیکه همیشه بوده تا ویندوز براتون عوض کنه ، شاید دیگه نباشه!! و شما اون روزها که پشت ویندوزتون گرم بوده به حضور کسی که همیشه هواشو داشته!! اگر فقط یه درصد آینده نگری کرده بودین به جای خوش خیالی!!  حال و روزتون مثل من نمیشد!! که حتی یک ویندوز هم باعث بشه دو ساعت زار بزنید!!

منبع اصلی مطلب : سکانس های بی مخاطب
برچسب ها : ویندوز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکانس ویندوز که بهانه است ولی حداقلش میتونست این باشه که با ویندوز دیگه گریه نمی کردم!!