در برابر آدم های جدید مهربونیم، مودبیم، متمدنیم، شوخی میکنیم.. اما برای خانواده یک آدم بدخلق نچسسسب!

همیشه برای تازه ها خودِ بهترمانیم 

در حالی که کهنه تر ها هوایمان را بیشتر دارند... 

با کهنه ها، تازه بمانیم... 

#با دخل و تصرف در متنی از مریم قهرمانلو۰

منبع اصلی مطلب : سکانس های بی مخاطب
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکانس جریمه ام که روزی هزار بار از روش بنویسم