معلم ,زبانم ,کلاس ,اصلا ,زندگیش ,دروغ ,کلاس زبانم ,معلم کلاس ,زندگیش تعریف ,تنها معلم

دارم به عکس پروفایل یکی از معلم های کلاس زبانم نگاه می کنم _ البته یکی که نه، تنها معلم کلاس زبانم که شماره اشو دارم ، یعنی اگه "ف" رو فاکتور بگیریم چون قبل ازینکه معلم کلاس زبانم باشه ۴ سال هم کلاسی دانشگاهم بوده پس داشتن شماره اش به خاطر این نیست که معلمه، به خاطر اینه که دوستمه! _ "ه" تنها معلم کلاس زبانم توی کانتکتام توی عکس پروفایلش  داره شمع ۲۰ سالگیه روی کیکشو فوت می کنه و من درحالیکه دارم  به عدد ۲۰ روی کیک نگاه می کنم و دو سال پیش که "ه" تازه اومده بود توی آموزشگاه رو یادم میاد و اینکه به جز خود باقی معلمها و کارکنای آموزشگاه کسی نمیشناختش  و چیزی ازش نمی دونست!  جلسه اول معارفه خودش گفت ۲۸ سالشه :| درحالیکه فقط ۱۸ سالش بود! گفت دانشگاه مشهد درس میخونه! و ... کلی چیز های دیگه که خلاصه اش از یه آدم ۲۸ ساله انتظار میره تجربه کرده باشدشون!!

شاید "ه" هزار و یک دلیل برای اینکه ۱۰ سال بخواد بزاره روی سنش و خودش رو از همه ما بزرگتر نشون بده داشته باشه که من وقتی ازش بپرسم چرا دو سال پیش اون دروغها رو گفتی، داره که هزار و یک دلیل رو بهم بگه!! ولی من هیچ وقت ازش نخواهم پرسید چرا اون همه دروغ رو گفت!!

چون چیزی که می دونم اینه که اون دروغ گفت و میدونم این رو که بودن و هستن معلم هایی که هیچ وقت ذره ای از زندگی خصوصیشون رو نگفتن و نمیگن و برای صمیمی شدن با بچه ها روش های دیگه رو انتخاب می کنند!  پس اون حقی نداشت و یا اصلا دلیلی نداشت که اون همه دروغ ببافه و با دروغها پل ارتباطی درست کنه!!

و اینکه توی این دو ترم آخر بودنم توی آموزشگاه باز اون معلمم بود و هر وقت وقتی "ه" با هیجان مخصوص یه دختر ۲۰ ساله چیزی از زندگیش تعریف می کرد ، من فقط متعجب بودم که چقدرر راحت چیزهایی رو داره از زندگیش تعریف می کنه که دو نه دونه به دروغهاش دارن مهر تایید میزنن!! اصلا چرا باید این همه از خودش و زندگیش بگه!! 

اصلا برو به درک "ه" ، برای تمام اون وقتهایی هم که به عنوان خیلی چیزها روت حساب کردم هم برو به درک، خوب؟ 

انتظار تبریک تولد هم از من نداشته باش! 

منبع اصلی مطلب : سکانس های بی مخاطب
برچسب ها : معلم ,زبانم ,کلاس ,اصلا ,زندگیش ,دروغ ,کلاس زبانم ,معلم کلاس ,زندگیش تعریف ,تنها معلم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکانس به قول خودت I'm sorry honey but....