مورد ,کنترل ,خاموش ,مهمون ,تلوزیون ,کانال ,روشن میشه ,کنترل تلوزیونم

می دونستید اپلیکیشن کنترل تلوزیونم  ساختن :|

مورد داشتیم نمی دونستن! بعد اومدن عیدیشون ، مورد تلوزیونو روشن کرده، شبکه نسیم داشته آهنگ گیلکی میخونده خیلی هم زیبا، که یهو کانال عوض شده! بعد بابای مورد چشم غره کنان و تشر زنان رو به مورد: اون کنترلو تو دستت هی تکون میدی که چی! بزارش زمین ببینم! بعد مورد مات و مبهوت در حالیکه مطمئن بوده دستش هیچ دکمه ای رو لمس نکرده کانال رو برگردونده و مظلومانه کنترل رو بر زمین گذاشته! ولی دقایقی بعد باز کانال یهو عوض میشه! اینبار مورد کاملا بی تقصیره و بر همگان هم مبرهنه، چون کنترل روی زمینه! دو سه بار دیگه هی اتفاق میفته!! مورد کفری میشه، اصلا میگه بزار خاموشش کنم معلوم نیست این تلوزیون امروز چش شده!! بعد ۵ دقیقه اما یهو تلوزیون خود به خود روشن میشه :| مورد  با چشمانی کاملا قرد و درحالیکه از کار تلوزیون اصلا سردر نمیاره تلوزیونو خاموش می کنه ولی دوباره خود به خود روشن میشه ! عصبانی به داداشش میکه پاشو کلا اینو ازون پشت خاموش کن رو اعصابه!! میبینه داداشش داره ریز ریز میخنده!!

مورد: وا چرا میخندی پاشو خاموش کن اون تلوزیونو میگم! پاشووو! 

اینجا دیگه خود مهمون از خنده یهو میترکه !! :||

این مهمون ها علاوه بر ابنکه حقشونه همون کنترل رو به پهنا با فن فیلیپینی به سمتشون پرتاب کنید ، روایت داریم عیدی هم بهشون تعلق نمی گیره حتی :| 

خلاصه شما  مثل مورد نباشید! بازیچه دست این مهمون ها نشید :|  در جریانم باشید کنترل تلوزیونم اپلیکیشن داره :|

منبع اصلی مطلب : سکانس های بی مخاطب
برچسب ها : مورد ,کنترل ,خاموش ,مهمون ,تلوزیون ,کانال ,روشن میشه ,کنترل تلوزیونم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکانس عید دیدنی های تکنولوژیکی